Korištenjem bilo kojeg dijela Total Trade Web shop-a prihvatate ovdje navedene uslove korištenja. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela Total Trade Web shop-a, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove Total Trade Web shop-a, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

 

Uslovi korištenja Total Trade Web shop-a

 

  • Kupoprodaja proizvoda se zaključuje u trenutku kada Prodavac evidentira uplatu po narudžbi na svom računu, ukoliko se plaćanje obavlja preko banke. Ako se plaćanje obavlja pouzećem, kupoprodaja proizvoda se zaključuje u trenutku plaćanja.
  • Total Trade prodaje robu samo u Bosni i Hercegovini.
  • Kupac mora biti punoljetna osoba. U ime i za račun maloljetne osobe narudžbu može zaključiti staratelj ili zakonski zastupnik. U ime djelimično poslovno sposobnih osoba narudžbu može zaključiti staratelj ili zakonski zastupnik. Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se postupa suprotno ovim odredbama
  • Kupci su dužni dati potpune i tačne podatke koji su traženi u obrascu prilikom narudžbe.
  • Prodavac zadržava pravo, bez prethodne najave, mijenjati uslove, asortiman i cijene proizvoda, kao i sve ostale podatke na ovom web shopu.
  • Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu nastati na uređajima koji omogućavaju pristup ovom web shopu, kao i podacima koji su pohranjeni na tim uređajima
  • Rok za uplatu sredstava je 7 dana od datuma narudžbenice, ukoliko je kao način plaćanja izabrano plaćanje putem banke. Ukoliko u navedenom roku nije izvršena uplata, narudžba se stornira, osim ako se kupac i prodavac ne dogovore drugačije.


Uslovi kupovine

Kupovina se može zaključiti samo ako kupac popuni sve lične podatke, na za to predviđenom mjestu. Prilikom popunjavanja Kupac je dužan dati kompletne i tačne podatke.

Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda kojeg trenutno nema na zalihama, Prodavac će kontaktirati kupca radi zajedničkog dogovora o daljem postupanju.

Sve navedene cijene u ovoj internet prodavnici su u konvertibilnim markama (BAM,KM) sa uračunatim PDV-om. Navedene cijene važe samo na ovoj internet prodavnici.

Iako se ulažu napori da cijene budu tačne, može se dogoditi da podatak o cijeni nije tačan. U tom slučaju, ili u slučaju da se cijena promijeni prilikom obrade narudžbe, prodavac će kupcu ponuditi rješenje prihvatljivo za obe strane, a ukoliko se ne postigne dogovor, prodavac će omogućiti kupcu odustajanje od kupovine tog proizvoda ili čitave narudžbe.

 
Način plaćanja

Naručena roba se plaća pouzećem ili po predračunu.

Kod plaćanja pouzećem, naručene proizvode plaćate prilikom preuzimanja iste. Prilikom preuzimanja proizvoda, Kupac je dužan provjeriti da li postoje eventualna oštećenja.

Kod plaćanja po predračunu, na elektronsku adresu (e-mail) kupca će stići predračun sa svim neophodnim instrukcijama za plaćanje.

Roba ostaje u vlasništvu Prodavca sve dok se ne izvrši kompletna uplata po predračunu, čak i u slučaju da su proizvodi već dostavljeni Kupcu.

Uz robu se dostavlja račun za kupljene proizvode.

Garancija na isporučene proizvode

Svi proizvodi kupljeni na ovoj internet prodavnici imaju garanciju za kvalitet. Dužina garantnog roka zavisi od tipa proizvoda. Garancija se ostvaruje garantnim listom i kopijom računa. Svi tvornički kvarovi i nedostaci koji su nastali u garantnom roku biće otklonjeni besplatno. Prilikom reklamiranja proizvoda važe svi uslovi o garanciji proizvođača predmetne robe.

 
Način i rok isporuke

Rok za isporuku je do 15 dana od datuma narudžbe. Ukoliko nije moguće isporučiti proizvod u ovom roku, kontaktiraće se kupac radi dogovora o daljem postupanju.

Proizvodi se dostavljaju na adresu koju je naveo Kupac. Dostava ne uključuje druge radnje (unošenje, ugradnja i sl.)

Proizvode može preuzeti samo punoljetna osoba, kupac ili osoba koju on ovlasti. Prilikom preuzimanja, kupac ili osoba koju on ovlasti preuzima račun i garantni list, te navodi svoje ime i prezime i datum zaprimanja.

Upotreba “kolačića” (eng. cookies)

Total Trade Internet prodavnica koristi “kolačiće” kako bi poboljšala korisničko iskustvo na našim stranicama.  

Promjenom podešavanja vašeg internet pretraživača možete isključiti korištenje “kolačića”, ali u tom slučaju možda nećete biti u mogućnosti koristiti pojedine segmente ove internet prodavnice.

  

Komunikacija

Sva komunikacija između Kupca i Prodavca odvija se putem e-maila ili putem telefona. Zvaničnom se smatra samo komunikacija koja se obavlja putem e-maila.

Obavještenja i reklamni e-mailovi koje Prodavac šalje Kupcu biće jasno naznačeni kao reklamni. Poštovaće se želja kupca da ne prima reklamni i promotivni materijal. Ukoliko kupac ne želi da dalje prima promotivni materijal, u svakom e-mailu će biti dostupan link sa opcijom odjave sa mailing liste.

 

Odricanje od odgovornosti

Prodavac se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana sa korištenjem Total Trade Web shop-a, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja Total Trade Web shop-a, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja Total Trade Web shop-a.

 

Korištenjem sadržaja Total Trade Web shop-a korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

 

Odnos sa drugim sadržajima

Total Trade Webshop sadrži i dokumente, podatke, informacije, kao i veze prema drugim internet stranicama napravljenim od strane trećih osoba. Total Trade nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući one vezane za tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

 

Prava korištenja

Zabranjeno svako umnožavanje, prilagođavanje, korištenje cijele web stranice, ili bilo kojeg njenog dijela, u bilo kojem obliku.

  

Pritužbe i sporovi

Pritužbe i reklamacije se mogu poslati e-mailom ili regularnom poštom na adresu navedenoj na računu. Prodavac i Kupac će sve međusobne sporove nastojati rješiti sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja. Ukoliko se spor ne može riješiti sporazumno, nadležan je stvarno nadležan sud u mjestu sjedišta Prodavca.

Total Trade internet prodavnica zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na internet stranici.